เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กไทยให้มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ